Rabu, 23 Disember 2020

TANJAK BAHASA

 Syukur kepada Allah. Sajak saya tersenarai di dalam buku TANJAK BAHASA, Antologi Puisi sempena 50 tahun GAPENA, yang diselenggarakan oleh Datuk Jasni Matlani dan Tuan Zainal Abidin Suhaili.

Terima kasih GAPENA dan tahniah kepada semua penulis.